Poliçan
April 12, 2018
Vau i Dejës
April 12, 2018

Tropojë

Informacion i Përgjithshëm

Sipërfaqja: 1057,3 km2

Popullsia: 20,517 banorë

7 Njësi Administrative

  • Bajram Curri

  • Fierza

  • Lekbibaj

  • Margegaj

  • Llugaj

  • Bujan

  • Bytyçi

Projektet:

Prezenca e OSBE-së është në përfundim të një projekti të titulluar “Regional inter-municipal cooperation for promotion of self-employment of Women and youth” i cili është zbatuar në dy bashki të Shqipëris (Pogradec dhe Përrenjas) dhe nga dy bashki në Maqedoni (Ohrid dhe Strugë) dhe dy në Bosnjë (Teslic dhe Teslanj). Projekti ka kryer një studim për të parë praktikat më të mira në fushën e start-up-eve dhe zhvillimit alternativ. Konferenca finale e këtij projekti do të mbahet gjatë muajit qershor 2018 në Pogradec.

Gjithashtu, gjatë 2017 dhe 2018 Prezenca është e fokusuar në 2 qarqe Shkodër dhe Vlorë në lidhje me masat ndërgjegjësuese anti-kanabis në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme dhe task-forcat vendore Vlorë dhe Shkodër. Si rezultat, aktivitetet ndërgjegjësuese janë kryer në bashkitë Selenicë, Delvinë, Vau i Dejës, Orikum, Shkodër dhe Malësi e Madhe.

Në kuadër të asistencës për grupin ndër-institucioonal kundër krimit mjedisor (projekt i asistuar që prej 2015 nga Prezenca)  me fokus në nivel qendror dhe vendor, në 2018 aktivitetet do të fokusohen në Vlorë, Korçë, Elbasan, Pukë, Krujë, Bajram Curri.

Insert your content here