Takimi i organizuar nga Agjencia për Zbatimin e Reformës Territorialen në bashkëpunim me Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Agjencia për Zbatimin e Reformës Territoriale në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural organizoi një takim informues dhe trajnues në lidhje me funksionin e ujitjes dhe kullimit, i transferuar tashmë tek bashkitë. Marrë shkas dhe nga përmbytjet e ditëve të fundit në vend, në takim u diskutua në lidhje me problematikat e konstatuara në kryerjen e këtij funksioni nga ana e bashkive.