Takime të inspektorëve të AZRT në 61 Bashkitë – Tetor 2017

Takime të inspektorëve të AZRT në 61 Bashkitë  – Tetor 2017

 

Inspektorët e AZRT, gjatë muajit Tetor janë duke zhvilluar takime në të gjitha bashkitë e vendit, me kryetarët e bashkive dhe drejtues të sektorëve të ndryshëm.

Qëllimi i këtyre takimeve është për të diskutuar mbi ecurinë e reformës Administrativo-Territoriale, mbi funksionet e reja të transferuara tek bashkitë si dhe projektet që janë duke u zbatuar apo do të zbatohen së shpejti.

Trajtimi i problematikave të ndryshme që mund të ketë secila bashki, duke u përpjekur për ti futur në rrugën e zgjidhjes nëpërmjet nxitjes së institucioneve përgjegjëse apo inicimit të nismave ligjore.