Takimin me aktorët vendor dhe kombëtar, diskutimi mbi vlerësimin dhe raportimin për veprimatrinë e DLDP

Konferenca e fillimit të projektit: “Siguria Vendore në Shqipëri”
June 4, 2018
Takimi i zhvilluar me pjesëmarrjen e partnerve të programit RDPA (Regional Development Programme Albania)
June 4, 2018

Takimin me aktorët vendor dhe kombëtar, diskutimi mbi vlerësimin dhe raportimin për veprimatrinë e DLDP

DLDP (Decentralisation and Local Development Programme) vepron në Shqipëri prej vitit 2006 në mbështetje të qeverisjes vendore dhe të aktorëve në nivel kombëtarë për zhvillim komuniteti. Ditën e djeshme në takimin me aktorët vendor dhe kombëtar u diskutua mbi vlerësimin dhe raportimin për veprimatrinë e DLDP.
#DLDP #AgjenciapërMbështetjeneVetëqeverisjesVendore