Takimi i zhvilluar me pjesëmarrjen e partnerve të programit RDPA (Regional Development Programme Albania)

Takimin me aktorët vendor dhe kombëtar, diskutimi mbi vlerësimin dhe raportimin për veprimatrinë e DLDP
June 4, 2018
Vlerësimi i gjëndjes së Mjedisit Detar
June 4, 2018

Takimi i zhvilluar me pjesëmarrjen e partnerve të programit RDPA (Regional Development Programme Albania)

Takimi i zhvilluar ditën e djeshme në ambientet e Hotel Rogner me pjesëmarrjen e partnerve të programit RDPA (Regional Development Programme Albania), ku u prezantua progresi i programit dhe u diskutuan vendimet mbi hapat e mëtejshme të Reformës së Zhvillimit Rajonal në Shqipëri
#AgjenciapërMbështetjeneVetëqeverisjesvendore
#RegionalDevelopmentProgrammeAlbania