Vlerësimi i gjëndjes së Mjedisit Detar

Takimi i zhvilluar me pjesëmarrjen e partnerve të programit RDPA (Regional Development Programme Albania)
June 4, 2018
Takimi i zhvilluar midis Ministrisë së Brendshme, Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore dhe përfaqësues të Institutit Kosovar për Qeverisjen Lokale
June 4, 2018

Vlerësimi i gjëndjes së Mjedisit Detar

Vlerësimi i gjëndjes së Mjedisit Detar
Në takimin e zhvilluar më dt.06/02/2018 janë prezantuar dhe komentuar projekte në lidhje me zonën detare dhe bregdetare të Shqipërisë në bashkëpunim me Inxhinierinë Mechatronic. Në këtë aktivitet u paraqit fenomeni “Ndotje”.
Problematikat kryesore më të pikasura:
– Ndotja nga shkarkimet urbane
– Ndotja nga shkarkimet e ngurta dhe të lëngëta
– Ndotje nga shkarkimet e ngurta kryesisht nga minierat dhe ndërmarrjet pasuruese
– Ndotja nga industria e naftës
-Dëmtimi i mbulesës bimore dhe erozioni