Zhvillohet mbledhja plenare e Këshillit Konsultativ i Qeverisjes Qëndrore me Vetëqeverisjen Vendore

61 Koordinatorët e BE në Bashkitë e Shqipërisë marrin njohuritë e duhura në lidhje me komunikimin institucional
June 5, 2018
Aktiviteti i datës: 21.03.2018 në kuadër të ditës ndërkombëtare të ujit me temë “Liqenet e Belshit”
June 5, 2018

Zhvillohet mbledhja plenare e Këshillit Konsultativ i Qeverisjes Qëndrore me Vetëqeverisjen Vendore

Zhvillohet mbledhja plenare e Këshillit Konsultativ i Qeverisjes Qëndrore me Vetëqeverisjen Vendore, një instrument i cili rrit dhe afron bashkëpunimin midis tyre
Çështjet kryesore të cilat u diskutuan në këtë mbledhje :
– Projektvendimi për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve
– Projektvendimi për Ambalazhet dhe Mbetjet e Tyre
– Projektvendimi për Integrimin Evropian
#AMVV #KESHILLIKONSULTATIV