Aktiviteti i datës: 21.03.2018 në kuadër të ditës ndërkombëtare të ujit me temë “Liqenet e Belshit”

Zhvillohet mbledhja plenare e Këshillit Konsultativ i Qeverisjes Qëndrore me Vetëqeverisjen Vendore
June 5, 2018
Takimi i organizuar nga projekti STAR 2 me temë: “Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale për Qarkun Elbasan-Korçë i zhvilluar në qytetin e Elbasanit.
June 5, 2018

Aktiviteti i datës: 21.03.2018 në kuadër të ditës ndërkombëtare të ujit me temë “Liqenet e Belshit”

Pranë Bashkisë Belsh u zhvillua aktiviteti i datës: 21.03.2018 në kuadër të ditës ndërkombëtare të ujit me temë “Liqenet e Belshit! Të ruajmë pasuritë tona natyrore e nxisim zhvillimin e qëndrueshëm” në mbështetje të Projektit “Bashkitë për Evropë” Pjesë e këtij aktiviteti ishin Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Z. Blendi Klosi, Deputet të zonës së Belshit, Përfaqësues të Delegacionit Europian në Shqipëri si dhe Z. Bekim Murarti Drejtor i Agjencisë për Mbështetje të Vetëqeverisjes Vendore, i cili ndau me komunitetin e Belshit vizionin e Qeverisë mbi politikat dhe programet e saj në drejtim të zhvillimit të turizmit dhe mjedisit, në përputhje me proceset e integrimit europian në vend.
#BashkiaBelsh #MinistriaTurizmitdheMjedisit#DelegacioniEuropianneShqiperi