Projekti STAR 2 organizoi takimin e radhës me temë: “Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale për Qarkun Fier- Berat i zhvilluar në qytetin e Fierit

Takimi i organizuar nga projekti STAR 2 me temë: “Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale për Qarkun Elbasan-Korçë i zhvilluar në qytetin e Elbasanit.
June 5, 2018
Takimi i radhës, i projekt STAR 2 i zhvilluar në qytetin e Kukësit për qarkun Kukës-Dibër me kryefjalë diskutimi “Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale”
June 5, 2018

Projekti STAR 2 organizoi takimin e radhës me temë: “Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale për Qarkun Fier- Berat i zhvilluar në qytetin e Fierit

Projekti STAR 2 organizoi takimin e radhës me temë: “Konsolidimi I Reformës Administrative Territoriale për Qarkun Fier- Berat i zhvilluar në qytetin e Fierit.
Pjesëmarrësit në këtë takim:
• Përfaqësues të “STAR 2”
• Përfaqësues të Agjencisë për Mbështetje të Vetëqeverisjes Vendore
• Kryetar dhe Zv/ Kryetar të bashkive të qarkut Fier-Berat
• Kryetar të Bashkive: Fier, Roskovec, Patos, Mallakaster, Divjake, Kuçovë
• Nënkryetar të Bashkive: Roskovec, Skrapar, Berat
Objektivat specifikie të takimit ishin:
1- Ngritja Institucionale dhe Administrative
2- Përmirësimi i shërbimeve
3- Bashkitë që do të asistohen për krijimin e zyrave me një ndalesë (OSSh)
4- Qeverisja e mirë
5- Bashkitë që do të asistohen për përmirësimin e faqeve WEB dhe publikimin e vendimeve
6- Bashkitë që do të asistohen për planet e personalizuara të të ardhurave dhe ndërtimi i pishinave të reja
Takimi mes përfaqësuesve të bashkive , Projektit STAR 2 dhe Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore (AMVV) ishte mjaft frytëdhënës dhe premtues për të vazhduar më tej bashkëpunimin.
#AMVV #STAR2 #BashkiaFier #BashkiaBerat