Takimi i radhës, i projekt STAR 2 i zhvilluar në qytetin e Kukësit për qarkun Kukës-Dibër me kryefjalë diskutimi “Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale”

Projekti STAR 2 organizoi takimin e radhës me temë: “Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale për Qarkun Fier- Berat i zhvilluar në qytetin e Fierit
June 5, 2018
Takimi i organizuar nga projekti STAR 2 me temë: “Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale” për Qarkun Vlore – Gjirokastër i zhvilluar në qytetin e Vlorës
June 5, 2018

Takimi i radhës, i projekt STAR 2 i zhvilluar në qytetin e Kukësit për qarkun Kukës-Dibër me kryefjalë diskutimi “Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale”

Takimi i radhës, i projekt STAR 2 u zhvillua në qytetin e Kukësit për qarkun Kukës-Dibër me kryefjalë diskutimi “Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale” .
Në takim u diskutua për problematikat e bashkive, funksionet e transferuara drejt bashkive, efektet që do të japin ndryshimet ligjore në fushën e arsimit, shëndetsisë dhe pyjeve.
Pjesë e këtij takimi ishte edhe Znj.Limya Eltayeb, Drejtore e PNUD për vendin, e cila shprehu disponibilitetin së bashku dhe në mbështetje me Z.Bekim Murati, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore, të merren informacione në lidhje me implementimin e projekteve, arritjet e mira te projektit, të meta (në rast se ka) në zbatim të tij dhe nësa ka vend për përmirësime.
#AMVV #STAR2 #PNUDShqipëri #BashkiaKukës #BashkiaDibër