Takimi i organizuar nga projekti STAR 2 me temë: “Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale” për Qarkun Vlore – Gjirokastër i zhvilluar në qytetin e Vlorës

Takimi i radhës, i projekt STAR 2 i zhvilluar në qytetin e Kukësit për qarkun Kukës-Dibër me kryefjalë diskutimi “Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale”
June 5, 2018
Takimin me temë: “Konsolidimi I Reformës Administrative Territoriale për Qarkun Shkodër – Lezhë i zhvilluar në qytetin e Shkodrës
June 6, 2018

Takimi i organizuar nga projekti STAR 2 me temë: “Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale” për Qarkun Vlore – Gjirokastër i zhvilluar në qytetin e Vlorës

Takimi i organizuar nga projekti STAR 2 me temë: “Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale” për Qarkun Vlore – Gjirokastër i zhvilluar në qytetin e Vlorës.
Me pjesëmarrës në këtë takim:
• Përfaqësues të “STAR 2”
• Përfaqësues të Agjencisë për Mbështetje të Vetëqeverisjes Vendore
• Kryetar dhe Zv/ Kryetar të bashkive për qarkun Vlorë-Gjirokastër
Me pjesëmarrjen e veçantë të ShSZnj. Romana Vlahutin Ambasadore e Bashkimit Evropian për Shqipërinë, e cila theksoi se BE do të mbështesë çdo investim për Qeverisjen Vendore nese ato do të jenë transparente tek qytetarët dhe në shërbim të tyre .
Rol të veçante ShSZnj. Romana Vlahutin i dha Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore si një partnere dhe urë lidhëse midis Pushtetit Qëndror dhe atij Vendor
#AMVV #STAR2 #BashkiaVlore #BashkiaGjirokaster #EUDelegations