Takimin për Kohezionin Social i cili përfaqëson rezultatin nr.1 të Programit të Qeverisë Shqipëtare dhe UN për bashkëpunim të qëndrueshëm dhe për zhvillim 2017-2021

Konferenca me objekt diskutimi “Bashkitë në proçesin e integrimit të Shqipërisë në BE”
June 6, 2018
Takimi i parë i grupit tematik për fillimin e proçesit të Monitorimit dhe Rishikimit të Strategjisë Kombëtare të Decentralizimit
June 6, 2018

Takimin për Kohezionin Social i cili përfaqëson rezultatin nr.1 të Programit të Qeverisë Shqipëtare dhe UN për bashkëpunim të qëndrueshëm dhe për zhvillim 2017-2021

#ShtetiisëDrejtës
UN organizoi takimin për Kohezionin Social i cili përfaqëson rezultatin nr.1 të Programit të Qeverisë Shqipëtare dhe UN për bashkëpunim të qëndrueshëm dhe për zhvillim 2017-2021.
Në takim u diskutua plani i përbashkët i punës i cili është udhërrëfyesi strategjik i objektivave 2018/2019.
Me pjesmarrjen e veçantë të Zv.Ministres së Brendshme Znj.Romina Kuko, Zv.Ministres per Europen dhe Punet e Jashtem Znj.Artemis Dralo , Znj.Limya Eltayed Drejtoresh e Përgjithshme për Shqipërinë e UNDP.