Takimi i parë i grupit tematik për fillimin e proçesit të Monitorimit dhe Rishikimit të Strategjisë Kombëtare të Decentralizimit

Takimin për Kohezionin Social i cili përfaqëson rezultatin nr.1 të Programit të Qeverisë Shqipëtare dhe UN për bashkëpunim të qëndrueshëm dhe për zhvillim 2017-2021
June 6, 2018
Mbledhja e Këshillit Konsultativ “Qeverisje Qëndrore me Vetëqeverisjen Vendore”
June 6, 2018

Takimi i parë i grupit tematik për fillimin e proçesit të Monitorimit dhe Rishikimit të Strategjisë Kombëtare të Decentralizimit

Në datë 08/05/2018 në ambientet e Ministrisë së Brendshme nën drejtimin e Zv.Ministres së Brendshme Znj.Romina Kuko, Drejtoreshës së Njësisë për Planifikimin Strategjik dhe Programet e Zhvillimit në Zyrën e Kryeministrit Znj.Oriana Arapi dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore Z.Bekim Murati u mbajt takimi i parë i grupit tematik për fillimin e proçesit të Monitorimit dhe Rishikimit të Strategjisë Kombëtare të Decentralizimit. Në takim u diskutua mbi rëndësinë e proçesit të decentralizimit, roli i grupit tematik si dhe problematikat dhe hapat e nevojshme në proçesin e decentralizimit
#KRYEMINISTRIA #MINISTRIAEBRENDSHME #AMVV