Mbledhja e Këshillit Konsultativ “Qeverisje Qëndrore me Vetëqeverisjen Vendore”

Takimi i parë i grupit tematik për fillimin e proçesit të Monitorimit dhe Rishikimit të Strategjisë Kombëtare të Decentralizimit
June 6, 2018
Takim konsultues për bashkërendimin e punës në mbështetje të forcimit të qeverisjes vendore dhe konsolidimit të reformës administrative-territoriale midis Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore dhe ekipit STAR 2
June 25, 2018

Mbledhja e Këshillit Konsultativ “Qeverisje Qëndrore me Vetëqeverisjen Vendore”

Ditën e djeshme datë 24/05/2018 në ambientet e Tirana International Hotel u zhvillua mbledhja e radhës e Këshillit Konsultativ “Qeverisje Qëndrore me Vetëqeverisjen Vendore” ku u disktua lidhur me
• Projektligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr.10465 datë 29/09/2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”
• Projektvendimin për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.452 datë 11/07/2012 “Për landfillet e mbetjeve”
si dhe prezantimi “Apelimi tatimor në nivel vendor udhërrëfyes për hartimin e rregullores nga njësit e vetëqeverisjes vendore” nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Znj.Silvana Meko nga Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen
Kjo mbledhje u kryesua nga Zv. Ministrja e Brendshme Znj. Romina Kuko ku shprehu vëmëndje dhe gatishmëri të plotë për të gjitha shqetësimet e ngritura nga antarët dhe pjesmarrësit lidhur me tematikat e kësaj mbledhjeje
#AMVV #MINISTRIAEBRENDSHME #KESHILLIKONSULTATIV