Takim konsultues për bashkërendimin e punës në mbështetje të forcimit të qeverisjes vendore dhe konsolidimit të reformës administrative-territoriale midis Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore dhe ekipit STAR 2

Mbledhja e Këshillit Konsultativ “Qeverisje Qëndrore me Vetëqeverisjen Vendore”
June 6, 2018
Mbledhja e Komitetit Drejtues të projektit STAR2
November 6, 2018

Takim konsultues për bashkërendimin e punës në mbështetje të forcimit të qeverisjes vendore dhe konsolidimit të reformës administrative-territoriale midis Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore dhe ekipit STAR 2

Takim konsultues për bashkërendimin e punës në mbështetje të forcimit të qeverisjes vendore dhe konsolidimit të reformës administrative-territoriale midis Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore dhe ekipit STAR 2. Takimi u drejtua nga Zv.Ministrja e Brendshme Znj.Romina Kuko, Drejtoresha e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Shqipëri Znj.Limya Eltayeb dhe Drejtori i Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore Z.Bekim Murati.

Rezultatet :
•Të dyja palët jane të mire informuara rreth strukturave, planeve dhe sfidave përkatëse
•Më shumë qartësi për disa elemente dhe vështirësi teknike ose organizative të ngjashme, siç janë krahasimi i komunave, rishikimi i Strategjisë së Decentralizimit etj.
•Të vetëdijshëm për idetë e reja që duhen ndjekur në mënyrë strategjike për një nivel të ri mbështetjeje për qeverisjen lokale