Takimi i radhës i Këshillit Konsultativ Qeverisje Qëndrore – Vetëqeverisje Vendore i mbajtur më datë 11/07/2018

Mbledhja e Komitetit Drejtues të projektit STAR2
November 6, 2018
Takimi me Znj.Limya Eltayeb Drejtoresha e UNDP në Shqipëri
November 6, 2018

Takimi i radhës i Këshillit Konsultativ Qeverisje Qëndrore – Vetëqeverisje Vendore i mbajtur më datë 11/07/2018

Takimi i radhës i Këshillit Konsultativ Qeverisje Qëndrore – Vetëqeverisje Vendore i mbajtur më datë 11/07/2018 kryesuar nga Zvministria e Brendshme Znj.Romina Kuko i cili përmblodhi katër pika kryesore diskutimi përfshirë:
Modelin e Programit të Transparencës dhe Sistemin e Matjes për Qeverisjen Vendore ;
Katër aktet nënligjore mbi Mbrojtjen Sociale respektivisht lidhur me Mbrojtjen e Fëmijës dhe Mekanizmat e Referimit të Rastit në nivel vendor ;
Një projektligj mbi organizimin dhe funksionimin e grupeve vendore të veprimit me fokus zhvillimin rural ;
Një projektligj “Për disa ndryshime dhe amendime të Ligjit 139/2015 – Për Vetëqeverisjen Vendore” me fokus tek përfshirja e diasporës.
Organizimi i Këshillit Konsultativ mbështetet nga STAR 2 financuar nga Bashkimi Evropian, Qeveritë e Suedisë, Italisë, Zvicrës dhe USAID, UNDP si dhe Qeveria e Shqipërisë.