Takimi me Znj.Limya Eltayeb Drejtoresha e UNDP në Shqipëri

Takimi i radhës i Këshillit Konsultativ Qeverisje Qëndrore – Vetëqeverisje Vendore i mbajtur më datë 11/07/2018
November 6, 2018
Takimi mbi zhvillimin e Agrobiznesit në rajonin e Kolonjës
November 6, 2018

Takimi me Znj.Limya Eltayeb Drejtoresha e UNDP në Shqipëri

Takimi me Znj.Limya Eltayeb Drejtoresha e UNDP në Shqipëri.
Ky takim pati për qëllim disa pika kryesore:
1) VKM për Hartën;
2) VKM për përbërjen dhe strategjinë e Këshillit Konsultativ;
3) VKM e Integrimit;
4) Harta e Donatorëve;
5) Ecuria e Projekteve (STAR2 , BPE, BF);
6) Ndarje idesh në lidhje me çfarë do duhet të bëjmë me tej;
7) Dëshira për bashkëpunim në lidhje me shërbimin e vullnetarizmit, dëshira për të futur vullnetarizmin në sistemin tonë.