Takimi mbi zhvillimin e Agrobiznesit në rajonin e Kolonjës

Takimi me Znj.Limya Eltayeb Drejtoresha e UNDP në Shqipëri
November 6, 2018
Mbledhja e pestë e Këshillit Konsultativ, Qeverisje Qendrore – Vetëqeverisje Vendore
November 6, 2018

Takimi mbi zhvillimin e Agrobiznesit në rajonin e Kolonjës

Takimi mbi zhvillimin e Agrobiznesit në rajonin e Kolonjës me pjesmarrjen e Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore Z.Bekim Murati, përfaqësues i delegacionit të BE Z.Enzo Damiani, përfaqësues të Bashkisë Kolonjë, përfaqësues të bizneseve lokale, përfaqësues të MBZHR si dhe Arkeolog dhe Ekspert Turizmi .Në këtë takim u diskutua lidhur me zhvillimet e potencialeve turistike të zonës, sfidat në zhvillimin e agroturizmit, vlerat e turizmit të Bashkisë Kolonjës, modelet e zhvillimit turistik dhe informacioni për mbështetjen e fermerëve dhe Agroturizmit