Takimi kushtuar bashkëpunimit ndërkufitar, mbajtur në Kukës

Mbledhja e pestë e Këshillit Konsultativ, Qeverisje Qendrore – Vetëqeverisje Vendore
November 6, 2018
Nenshkrimi i marrëveshjes për Praktikat e Mira të Bashkive ndërmjet Agjencisë për Mbështetje të Vetëqeverisjes Vendore dhe Projektit DLDP
November 6, 2018

Takimi kushtuar bashkëpunimit ndërkufitar, mbajtur në Kukës

“Bashkëpunimi #ndërkufitar vendos lidhje midis njerëzve, i afron edhe më shumë vendet me standardet e #BE-së, ndërton besimin dhe e bën jetën e përditshme të komuniteteve në secilën anë të #kufirit më të mirë e më të lehtë”, deklaroi #Ambasadori i BE-së Luigi Soreca gjatë një veprimtarie kushtuar bashkëpunimit ndërkufitar, mbajtur në #Kukës.
Ceremonia paraqiti mundësitë e financimit në kuadrin e programit të bashkëpunimit ndërkufitar të #BE-së. Pjesë e këtij takimi ishte gjithashtu dhe Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore, Z. Bekim Murati.
Në #Ballkanin Perëndimor, #bashkëpunimi ndërkufitar mbulon rreth 3000 km kufij, që përfaqësojnë 35% të sipërfaqes së rajonit. Mundësitë e financimit të BE-së për bashkëpunimin #territorial në rajon deri në vitin 2020 arrijnë në 100 milionë Euro. Së bashku me kontributet e Shteteve Anëtare ato arrijnë shumën 242 milion Euro.