Mbledhja e gjashtë e Këshillit Konsultativ

Nenshkrimi i marrëveshjes për Praktikat e Mira të Bashkive ndërmjet Agjencisë për Mbështetje të Vetëqeverisjes Vendore dhe Projektit DLDP
November 6, 2018
Takimin në kuadër të procesit të vlerësimit afatmesëm të Strategjisë NdërSektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore
February 6, 2019

Mbledhja e gjashtë e Këshillit Konsultativ

U zhvillua sot mbledhja e gjashtë e Këshillit Konsultativ, si një shprehje e angazhimit për t’a kthyer këtë Këshill në një instrument institucional informimi dhe debati midis qeverisë qëndrore dhe asaj vendore. Pjesë e kësaj mbledhje ishin të gjithë aktorët të cilët punojnë me vetëqeverisjen vendore. Kjo ishte një nga mbledhjet më të rëndësishme të vitit pasi vëmëndja e saj ishte Buxheti Vendor 2019, ku u prezantua nga Z. Arben Ahmetaj, Ministër i Financës dhe Ekonomise. Ky takim u kryesua nga Znj. Romina KUKO, Zv/ Ministër i Brendshëm.