Takimin në kuadër të procesit të vlerësimit afatmesëm të Strategjisë NdërSektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore

Mbledhja e gjashtë e Këshillit Konsultativ
November 6, 2018
Konkursi i Praktikave të Mira – AMVV
February 6, 2019

Takimin në kuadër të procesit të vlerësimit afatmesëm të Strategjisë NdërSektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore

Ministria e Brendshme, Agjencia për Mbeshtetjen e Vetëqeverisjen Vendore, në bashkëpunim me Shoqatën për Autonominë Vendore dhe Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë zhvilloi sot më datë 16 Nëntor 2018 në ambientet e Hotel International takimin në kuadër të procesit të vlerësimit afatmesëm të Strategjisë NdërSektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore. Takim i cili ishte Konsultues mbi vlerësimi afatmesëm të Strategjisë, ku bashkitë shprehen opinionet dhe nevojat e tyre.