Konkursi i Praktikave të Mira – AMVV

Takimin në kuadër të procesit të vlerësimit afatmesëm të Strategjisë NdërSektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore
February 6, 2019
Shpallen Bashkite Fituese te Konkursit Kombetar te Praktikave te Mira 2018
February 7, 2019

Konkursi i Praktikave të Mira – AMVV

Konkursi i Praktikave të Mira – AMVV

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore organizoi tek Hotel Tirana International Konkursin e Praktikave më të mira të Bashkive, edicioni i 3-të. AMVV për herë të parë ka marrë rolin drejtues të Konkursit pas bashkëpunimit 2-vjeçar me programin dldp.

39 Bashki të vendit përgatiten dhe dorëzuan praktikën e tyre të përzgjedhur mes proceseve, ngjarjeve e veprimtarive që kryejnë në përmbushje të misionit të tyre në shërbim të qytetarëve. Praktikat janë kategorizuar në tre fusha kryesore: ekonomike, shërbime dhe sociale.

Juritë do të përzgjedhin fituesit rajonal si dhe 3 praktikat më të mira, të cilat do të jenë pjesë e konkursit kombëtar. Shpallja e fituesve dhe dhënia e çmimeve të Konkursit të Praktikave të Mira do të bëhet në datën 23 Nëntor 2018, në mbyllje të Konferencës Kombëtare “Shqipëria, decentralizim në zhvillim…!