Shpallen Bashkite Fituese te Konkursit Kombetar te Praktikave te Mira 2018

Konkursi i Praktikave të Mira – AMVV
February 6, 2019
Konferenca Kombetare “Shqiperia, Decentralizim ne progres…!”
February 7, 2019

Shpallen Bashkite Fituese te Konkursit Kombetar te Praktikave te Mira 2018

Shpallen Bashkite Fituese te Konkursit Kombetar te Praktikave te Mira 2018, te organizuar nga AMMV dhe e mbeshtetur nga Programi per Decentralizim dhe Zhvillim Lokal – DLDP
Per Kategorine e zhvillimit te turizmit dhe ekonomise Fiton Bashkia Mirdite;
Per Kategorine e Sherbimeve Fiton Bashkia Has; dhe
Per Kategorine e Fushes Sociale Fiton Bashkia Shkoder
#praktikatemira #qeverisjevendore