Konferenca Kombetare “Shqiperia, Decentralizim ne progres…!”

Shpallen Bashkite Fituese te Konkursit Kombetar te Praktikave te Mira 2018
February 7, 2019
Aktiviteti në bashkinë Patos
February 7, 2019

Konferenca Kombetare “Shqiperia, Decentralizim ne progres…!”

Nën kujdesin e Zv. Kryeministres së Shqipërisë, Ministrise se Brendshme me përfaqësuese Zv. Ministria e Brendshme Znj. Romina Kuko, Ministrise se Financave si dhe Drejtorit te Agjencisë për Mbështetje të Vetëqeverisjes Vendore Z. Bekim Murati, u zhvillua sot Konferenca Kombetare “Shqiperia, Decentralizim ne progres…!” .Konferenca Kombëtare “Shqipëria, Decentralizim në progres…” trajtoi dy çëshjte të rëndësishme në konceptin e qeverisjes së mirë: Financat Publike Vendore dhe Decentralizimin. Këto cështje u diskutuan në kuadër të zhvillimeve të viteve të fundit në Shqipëri, si një përpjekje për të indentifikuar arritjet dhe sfidat si në nivel vendor dhe në atë kombëtar. #decentralizim #qeverisjevendore