Takim i hapur për diskutimin e sfidave të bashkive në drejtim të zhvillimit lokal në Bashkinë Shijak

KËSHILLI KONSULTATIV QEVERI QËNDRORE – VETËQEVERISJE VENDORE
February 7, 2019
Takimi i zhvilluar nga Projekti STAR 2 me temë “Rritja e transparencës dhe përmirësimi i aksesit në dokumentet bashkiake”
February 7, 2019

Takim i hapur për diskutimin e sfidave të bashkive në drejtim të zhvillimit lokal në Bashkinë Shijak

Takim i hapur për diskutimin e sfidave të bashkive në drejtim të zhvillimit lokal në Bashkinë Shijak me pjesmarrjen e Z.Ardian Kokomani Kryetar i Bashkisë Shijak, Z.Bekim Murati Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore dhe Znj.Jolanda Trebicka Ekspert dhe Team Leader e Projektit BpE ku u fol për rolin e bashkive në përqasjen me standartet e BE në nivel lokal dhe eksperienca nga proçesi i vlerësimit të parë