Takimi i zhvilluar nga Projekti STAR 2 me temë “Rritja e transparencës dhe përmirësimi i aksesit në dokumentet bashkiake”

Takim i hapur për diskutimin e sfidave të bashkive në drejtim të zhvillimit lokal në Bashkinë Shijak
February 7, 2019
Takimi mbi taksën vendore për pasuritë e paluajtshme “Ndërtese” si edhe përllogaritjen e saj sipas zonave të caktuara
February 7, 2019

Takimi i zhvilluar nga Projekti STAR 2 me temë “Rritja e transparencës dhe përmirësimi i aksesit në dokumentet bashkiake”

Takimi i zhvilluar ditën e sotme nga Projekti STAR 2 me temë “Rritja e transparencës dhe përmirësimi i aksesit në dokumentet bashkiake” ku u fol për konsolidimin e arkivave lokale dhe publikimi on-line i VKB si burim i lehtë dhe i aksesueshëm për vendimmarrjen e qeverisjes vendore