Takimi mbi taksën vendore për pasuritë e paluajtshme “Ndërtese” si edhe përllogaritjen e saj sipas zonave të caktuara

Takimi i zhvilluar nga Projekti STAR 2 me temë “Rritja e transparencës dhe përmirësimi i aksesit në dokumentet bashkiake”
February 7, 2019
Aktiviteti në qarkun e Shkodrës në bashkinë Pukë me ndihmën e projektit “Agro Puka”
February 7, 2019

Takimi mbi taksën vendore për pasuritë e paluajtshme “Ndërtese” si edhe përllogaritjen e saj sipas zonave të caktuara

Në ambientet e hotel ”Doro City” Tiranë me ndihmën e USAID, u zhvillua takimi mbi taksën vendore për pasuritë e paluajtshme “Ndërtese” si edhe përllogaritjen e saj sipas zonave të caktuara. Ky takim u zhvillua me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të 12 qarqeve dhe Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë-së.