Aktiviteti në qarkun e Shkodrës në bashkinë Pukë me ndihmën e projektit “Agro Puka”

Takimi mbi taksën vendore për pasuritë e paluajtshme “Ndërtese” si edhe përllogaritjen e saj sipas zonave të caktuara
February 7, 2019
Takimi me teme ” Roli Institucional i Keshillave te Qarqeve ne Qeverisjen Vendore”
February 7, 2019

Aktiviteti në qarkun e Shkodrës në bashkinë Pukë me ndihmën e projektit “Agro Puka”

U zhvillua aktiviteti në qarkun e Shkodrës në bashkinë Pukë me pjesëmarrjen e pesë kryetarëve të bashkive me ndihmën e projektit “Agro Puka” ku u promovuan vlerat e turizmit malor si një risi në zhvillimin e turizmit dhe agrokulturës. U prezantuan projekte të larmishme të cilat dhanë një impakt pozitiv në jetën kulturore të zonave perreth. AMVV do të bashkërendojë punën dhe mbështet me bashkitë e qarkut për promovimin këtyre projekteve.