Takimi me teme ” Roli Institucional i Keshillave te Qarqeve ne Qeverisjen Vendore”

Aktiviteti në qarkun e Shkodrës në bashkinë Pukë me ndihmën e projektit “Agro Puka”
February 7, 2019
Mbledhja e Këshillit Konsultativ, Qeveri Qëndrore Vetëqeverisje Vendore
February 7, 2019

Takimi me teme ” Roli Institucional i Keshillave te Qarqeve ne Qeverisjen Vendore”

Dje, me date 25 Janar 2019, ne ambientet e Keshillit te Qarkut Durres, u zhvillua takimi me teme ” Roli Institucional i Keshillave te Qarqeve ne Qeverisjen Vendore”. Ne kete takim moren pjese Kryetaret e Keshillit te Qarqeve te vendit, si dhe Z. Bekim Murati, Drejtor i Agjencise per Mbeshtetjen e Veteqeverisjes Vendore. Takimi pati ne fokus te vecante prezantimin e nje materiali permbledhes mbi aktet juridike qe percjellin pergjegjesi dhe funksione per institucionet e Keshillit te Qarkut si dhe hartimin e nje draft – dokumenti te perbashket ne mbeshtetje te permiresimit te nevojave dhe te forcimit te rolit te Institucionit te Keshillit te Qarkut