Aktivitet ne Gjirokaster

Mbledhja e Këshillit Konsultativ datë 26.02.2019
February 27, 2019
Inagurimi i zyres me nje ndalese nga projekti STAR 2 ne bashkine Permet
March 28, 2019

Aktivitet ne Gjirokaster

Aktivitet ne Gjirokaster
Strategjia mbi korrupsionin dhe kodi i sjelljes. Plani i veprimit dhe pilotimi i projektit antikorrupsion ne 6 bashki