Inagurimi i zyres me nje ndalese nga projekti STAR 2 ne bashkine Permet

Aktivitet ne Gjirokaster
March 28, 2019
Mbledhja e Këshillit Konsultativ datë 01.04.2019
April 2, 2019

Inagurimi i zyres me nje ndalese nga projekti STAR 2 ne bashkine Permet

Në datën 17 në zyrat e bashkisë Përmet në prani të Ambasadorit të Italisë në Republikën e Shqipërisë, Drejtoreshës së Përgjithshme të UNDP, Prefektit të qarkut dhe me pjesmarrjen e Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore projekti STAR 2 inaguroi zyren me një ndalesë në këtë bashki ku në një zyrë do të merren 65 shërbime administrative