Seminari prezantues i fazës së dytë të BpE me 61 njësitë e Integrimit Evropian

Mbledhja e Këshillit Konsultativ datë 01.04.2019
April 2, 2019
Aktiviteti i organizuar nga OSBE dhe ICITAT
May 2, 2019

Seminari prezantues i fazës së dytë të BpE me 61 njësitë e Integrimit Evropian

Seminari prezantues i fazës së dytë të BpE me 61 njësitë e Integrimit Evropian me pjesëmarrjen e Z.Mario Mariani, Shef i Bashkëpunimit (Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë), Z.Orlando Fusco, Menaxher i Programit të Mirëqeverisjes (Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë), Znj.Jolanda Trebicka, Drejtuese e Projektit “Bashkitë për në Europë / BpE” si dhe me partnerët kryesor të projektit Z.Bekim Murati, Drejtori i Pergjithshëm i Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore e Znj.Klea Maliqi, Drejtore e Përgjithshme e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike .