Aktiviteti i organizuar nga OSBE dhe ICITAT

Seminari prezantues i fazës së dytë të BpE me 61 njësitë e Integrimit Evropian
April 3, 2019
Takimi ne Bashkine Librazhd
May 2, 2019

Aktiviteti i organizuar nga OSBE dhe ICITAT

AMVV mori pjese ne aktivititen e organizuar nga OSBE dhe ICITAT ne akademine e sigurise per trajnimin e oficereve te policise te policimit ne komunitet, ku u prezantua nga drejtori i pergjithshem i AMVV-se funksioni dhe roli i njesive te veteqeverisjes vendore ne koordinimin dhe bashkerendimin e masave ne luften kunder ekstremizimit te dhunshem dhe rritjes se rolit te policise ne nivel vendor.