Në betimin e Kryetarëve të Bashkive për te dorëzuar Udhëzuesin Praktik

Në mbështetje të banorëve të Qarkut të Korçës mbi pasojat nga termeti i datës 1 Qershor 2019
August 9, 2019
MBLEDHJA E KËSHILLIT KONSULTATIV, DATË 26.09.2019
October 1, 2019

Në betimin e Kryetarëve të Bashkive për te dorëzuar Udhëzuesin Praktik

Në betimin e Kryetarëve të Bashkive për te dorëzuar Udhëzuesin Praktik të përgatitur nga Ministria e Brendshme dhe Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore (AMVV)