Konferenca Kombëtare “Iniciativa e Dimensionit Social”

Takimi i 8-të i Grupit të Posaçëm midis Shqipërisë dhe Bashkimit Europian
May 2, 2019
Takimi kombëtar mbi “Vlerësimin dhe zbatimin e Kodit të Proçedurave Administrative dhe përpilimin e Proçedurave Standarde të Veprimit në qeverisjen vendore”
May 2, 2019

Konferenca Kombëtare “Iniciativa e Dimensionit Social”

Dje më datë 10.04.2019 në Konferencën Kombëtare “Iniciativa e Dimensionit Social” për vendet e Ballkanit Perëndimor, së bashku me Eurodeputetin Z.Knut Fleckenstein, u diskutua për bashkëpunimin midis institucioneve qëndrore dhe atyre vendore mbi përfshirjen e bashkive në projektet në shërbimet sociale . AMVV do të nxisë të gjitha bashkitë e përzgjedhura të luajnë një rol aktiv në rritjen e kapaciteve për të konkuruar në projekte të cilat i vijnë në ndihmë të shërbimeve ndaj qytetarit .