TAKIM KONSULTUES MBI “DRAFT STRATEGJINË E UJITJES DHE KULLIMIT”, TIRANË- QESHOR 2017

Shkodër
April 11, 2018

TAKIM KONSULTUES MBI “DRAFT STRATEGJINË E UJITJES DHE KULLIMIT”, TIRANË- QESHOR 2017

Në kuadër të transferimit tek bashkitë të funksionit të Ujitjes dhe Kullimit,  Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave ka hartuar Draft Strategjinë për Ujitjen dhe Kullimin në Shqipëri.

Ministria e Bujqësisë, Zhvilimit Rural dhe Administrimit të Ujrave dhe Agjencia për Zbatimin e Reformës Territoriale në bashkëpunim me  Programin për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (USAID) zhvilluan një takim konsultues me përfaqësues të disa bashkivë që e kanë më shqetësues këtë si problem.

Në këtë takim morrën pjesë kryetarët e bashkive Lezhe, Kurbin, Skoder, Fier, Lushnje, Korce, Elbasan, përgjegjesit e Ujitjes dhe Kullimit për secilën bashki dhe përfaqësues të shoqatave.

Problematikat që dolën gjatë takimit ju kaluan përfaqësuesve të Ministrisë për shqyrtim të mëtejshëm.