Takim kombëtar për proçedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi

Takim kombëtar për proçedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi, në zbatim të VKM 994, date 9.12.2015 .

Takimi u zhvillua në ambientet e Hotel Tirana; datë 7 Mars 2016, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të bashkive dhe ZRPP.