Përbërja e Këshillit Konsultativ

 1. Romina Kuko – Zv.Ministër, Ministria e Punëve të Brendshme
 2. Rovena Voda – Zv.Ministër, Ministria e Punëve të Brendshme
 3. Artan Shkreli – Zv.Ministër , Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
 4. Dorina Cinari – Zv.Ministër , Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
 5. Erjon Luçi – Zv.Ministër, Ministria e Financave dhe Ekonomisë
 6. Ornela Çuçi – Zv.Ministër, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
 7. Ermira Gjeçi – Zv.Ministër, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
 8. Bardhylka Kospiri – Zv.Ministër, Ministria e Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale
 9. Kleopatra Maliqi – Zv.Ministër, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme
 10. Erjon Veliaj – (SHAV), Kryetar i Bashkisë Tiranë
 11. Qazim Sejdini – (SHAV ),  Kryetar i Bashkisë Elbasan
 12. Zamira Rami – (SHAV ), Kryetare e Bashkisë Gjirokastër
 13. Voltana Ademi – (SHBSH), Kryetare e Bashkisë Shkodër
 14. Xhelal Mziu – (SHBSH), Kryetar i Bashkisë Kamëz
 15. Eduard Kapri – (SHBSH), Kryetar i Bashkisë Pogradec
 16. Aldrin Dalipi – (SHKQSH ), Kryetar i Këshillit të Qarkut Tiranë
 17. Ana Verushi – ( SHKQSH) Kryetare e Këshillit të Qarkut Korçë
 18. Greta Bardeli – (SHKQSH), Kryetare e Këshilli të Qarkut Shkodër

Sekretariati teknik – Agjencia për Zbatimin e Reformës Territoriale