MBLEDHJA E KËSHILLIT KONSULTATIV DATË 1.11.2017

Shkodër
April 11, 2018

MBLEDHJA E KËSHILLIT KONSULTATIV DATË 1.11.2017

Zhvillohet mbledhja plenare e Këshillit Konsultativ “Qeverisje Qëndrore me Vetëqeverisje Vendore”. Në takim u diskutua për buxhetin vendor 2018, aktet nënligjore të Ligjit për Financat Vendore si dhe taksën e prones.