Malësia e Madhe

Informacion i Përgjithshëm

Sipërfaqja: 951,01 km2
Popullsia: 30,823 banorë
5 Njësi Administrative

– Kopliku
– Gruemira
– Kastrati
– Kelmendi
– Shkreli

Projektet:

Regional inter-municipal cooperation for promotion of self-employment of Women and youth” i cili është zbatuar në dy bashki të Shqipëris (Pogradec dhe Përrenjas) dhe nga dy bashki në Maqedoni (Ohrid dhe Strugë) dhe dy në Bosnjë (Teslic dhe Teslanj). Projekti ka kryer një studim për të parë praktikat më të mira në fushën e start-up-eve dhe zhvillimit alternativ. Konferenca finale e këtij projekti do të mbahet gjatë muajit qershor 2018 në Pogradec.

Gjithashtu, gjatë 2017 dhe 2018 Prezenca është e fokusuar në 2 qarqe Shkodër dhe Vlorë në lidhje me masat ndërgjegjësuese anti-kanabis në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme dhe task-forcat vendore Vlorë dhe Shkodër. Si rezultat, aktivitetet ndërgjegjësuese janë kryer në bashkitë Selenicë, Delvinë, Vau i Dejës, Orikum, Shkodër dhe Malësi e Madhe.

Në kuadër të asistencës për grupin ndër-institucioonal kundër krimit mjedisor (projekt i asistuar që prej 2015 nga Prezenca)  me fokus në nivel qendror dhe vendor, në 2018 aktivitetet do të fokusohen në Vlorë, Korçë, Elbasan, Pukë, Krujë, Bajram Curri.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.