Mirditë
April 12, 2018
Kukës
April 12, 2018

Lezhë

Bashkia Lezhë

Sipërfaqja: 509,1 km2

Popullsia: 106.245 banorë

Njësitë Administrative            Nr.Banorë                   Nr.Familje

 • Lezhë                          31.429                         9.653
 • Shëngjin                      12.798                         3.696
 • Zejmeni                       9.691                           2.666
 • Shënkoll                      16.971                         4.716
 • Balldre                        10.971                         2.956
 • Kallmet                       7.333                           1.895
 • Blinisht                        5.770                           1.555
 • Dajç                             7.233                           2.103
 • Ungrej                         2.916                           983
 • Kolsh                           7.297                           2.060

Gjithsej                              112.350                       32.283

 

Fshatra total: 65 Fshatra

Fshatra turistike: Fishtë,Ishull Lezhë

 

Pozita Gjeografike

Lezha kufizohet në veri me Bashkitë e Vaut të Dejës dhe Pukës, në perëndim me Detin Adriatik, në lindje me Bashkinë e Mirditës dhe në jug me Bashkinë Kurbin. Qendra e kësaj bashkie është qyteti i Lezhës.

 

Profili i Bashkisë Lezhë

Bashkia e Lezhës shtrihet në një zonë të ulët dhe bregdetare, me lartësi 5 metra mbi nivelin e detit. Trashëgimia e pasur historike dhe kulturore e bën këtë bashki një destinacion tërheqës për turizmin kulturor.

E shtrirë në të dy anët e lumit Drin, e rrethuar nga lagunat Kunë e Vain si dhe nga plazhi i bukur i Shëngjinit, Lezha ofron bukuri natyrore të larmishme dhe mundësi të shumta për zhvillimin e turizmit jo vetëm brenda territorit të saj, por edhe në një distancë të afërt.

 

Zhvillimi Ekonomik

Vitet e fundit, industria e përpunimit të peshkut në rajonin e Lezhës ka njohur investimet më të mëdha në rang vendi, sa i përket ngritjes së stabilimenteve të peshkut.

Pozicioni i favorshëm gjeografik mundëson akses në të mirat bujqësore, të agrikulturës, blegtorisë dhe peshkimit, të cilat ndikojnë gjithashtu në  potencialin ekonomik dhe rritjen e punësimit në Bashki. Gjithashtu zona e Zadrimës, e cila shtrihet në pjesën veriore të bashkisë është një atraksion i agro-turizmit dhe të ushqimit të ngadaltë.

Plazhet e Shëngjinit, Tales, Kunes, Ranës së Hedhur janë një atraksion për turistët e huaj dhe vendas duke sjellë të ardhura ekonomike për zonën.

 

Bashkia  Viti 2018
 Gjithsej  Bujqësia  pyjet dhe  peshkimi   Industria   Ndërtimi  Tregtia   Tranporti e Magazinimi   Akomodimi dhe shërbimi ushqimor  Informacioni e Komunikacioni  Shërbime të tjera 
Lezhë     3,448                 823          180          132       1,096                114                    538                       27               538

 

Sfidat me të cilat duhet të përballet Bashkia Lezhë

Investimet në turizëm përgjatë bregdetit të Shëngjinit dhe lagunës së Kunes duhet të harmonizohen me marrjen e masave në pastrimin e vijës bregdetare dhe ndalimin e erozionit, duke mos harruar pastrimin e grykëderdhjeve të Drinit dhe Matit.

Promovimi i mëtejshëm i trashëgimisë kulturore, historike dhe arkeologjike.

 

 

 

 

 

 

Edukimi

Njësitë Administrative            Shkolla të Mesme       9-vjeçare                      Kopshte

 • Lezhë                          4                                  7                                  10
 • Shëngjin                      1                                  9                                  7
 • Zejmen                        1                                  6                                  6
 • Shënkoll                      2                                  5                                  8
 • Balldre                        1                                  5                                  5
 • Kallmet                       0                                  5                                  4
 • Blinisht                        1                                  4                                  4
 • Dajç                             1                                  3                                  4
 • Ungrej                         2                                  3                                  –
 • Kolsh                           7.297                           2.060

Gjithsej                              14                                52                                54

Bujqësia

Njësitë Administrative            Pyje Kullota ha           Sip. Bujqësore ha

 • Lezhë                          –                                   –
 • Shëngjin                      1377                            1484
 • Zejmeni                       2800                            1850
 • Shënkoll                      –                                   –
 • Balldre                        359                              2.626
 • Kallmet                       2433                            1873
 • Blinisht                        1656                            4235.40
 • Dajç                             294                              2516
 • Ungrej                         –                                   –
 • Kolsh                           2290                            940.2

 

 • Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje në ha 3150
 • Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim në ha 7100
 • Rrjeti total i kanaleve kulluese në km 1000
 • Rjeti i kanaleve ujitëse në km 580
 • Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha 8225
 • Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha 17500

(fondi bujqësor sipas inventarit)

Projekte

 • “Bashki Të Forta”
 • Programi i përbashkët i Kombeve të Bashkuara”Askush Të Mos Mbetet Pas”
 • “Bashkitë Për Në Evropë”
 • “Star 2”
 • “Reload”

 

Kryetar i Bashkisë:                                                   Pjerin Ndreu

Kryetar i Këshillit Bashkiak:                                  Ernest Rakaj

Numri i anëtarëve të Këshillit Bashkiak:               41 Këshilltarë

Numri Total i Punonjësve të Bashkisë                    879 Punonjës