Kontakt

Per me shume informacion, ju lutem kontaktoni
duke plotesuar te dhenat me poshte, ose ne detajet e tjera. Ju faleminderit!

  • Tel: +355 4 453 68 97/8
  • Email: amvv@mb.gov.al / agjencia@ceshtjetvendore.gov.al  
  • AMVV, Bulevardi Zhan d’Ark, Ish Shtëpia e Ushtarakëve
  • Kati VII, Tiranë-Shqipëri