Konferencë mbi “Rolin e Qeverisjes Vendore në proçesin e Integrimit në BE”

Konference mbi ”Roli i Qeverisjes Vendore në proçesin e integrimit në BE” 5/12/2016

Organizuar në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës, me pjesëmarrjen e Z.Bledi Çuçi, (Ministër i Çështjeve Vendore) Znj.Klajda Gjosha (Ministër i Integrimit Europian) -Sh.S.Znj.Romana Vlautin (Ambasadore e BE në Shqipëri), kryetarët e bashkive, ekspertë të BE, përfaqësues të institucioneve dhe të ftuar të tjerë.

Konferenca synon rritjen e ndërgjegjësimit dhe njohurive të autoriteteve vendore në Shqipëri për rolin e tyre në proçesin e integrimit në BE, përfshirë zbatimin e legjislacionit të BE-së.