Konferenca kombëtare në kuadër të fillimit të projektit “Bashkitë për Europën”

Konferenca kombëtare në kuadër të fillimit të projektit “Bashkitë për Europën”

Projekti synon forcimin e kapaciteteve të bashkive në lidhje me çështjet e BE-së, si dhe informimi i qytetarëve shqiptarë dhe administratorëve lokale në Shqipëri, rreth informacionit në lidhje me BE-në, politikat dhe programet e saj.