Inspektimi i investimeve Ujitje – Kullim

Inspektimi i investimeve Ujitje- Kullim,  Mars-Maj 2017

Inspektorët e AZRT-së sëbashku me specialistët të MBZHAU, zhvilluan një tur inspektimi në të gjitha bashkitë e vendit për të parë ecurinë e investimeve në Ujitje- Kullim .