Drejtori i Përgjithshem

VKM nr.283 dt.10.05.2019

Për cdo ankese mund të kontaktoni me titullarin e institucionit Z.Bekim Murati

email : bekim.murati@mb.gov.al

tel: +355694135900