konsultime

March 29, 2018

RREGULLORJA E BRENDSHME E FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KONSULTATIV MIDIS QEVERISË QËNDRORE ME VETËQEVERISJEN VENDORE – E MIRATUAR DATË 15.02.2017

RREGULLORJA E FUNKSIONIMIT TË BRENDSHËM TË KËSHILLIT KONSULTATIV  
March 29, 2018

MIRATIMI I DRAFT RREGULLORES SË BRENDSHME TË FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KONSULTATIV, DISKUTIME MBI PROJEKTLIGJIN ” PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE”

Në mbledhjen e parë të Këshillit Konsultativ u diskutuan ligje të rëndësishme të funksionimit të qeverisjes vendore, siç është ligji për financat vendore i cili pas […]
March 29, 2018

Takim Rajonal Informues “ Këshilli Konsultativ një instrument në forcimin e zërit të Autoriteteve Vendore”, FIER 28.02.2017

Në këtë takim morën pjesë kryetarët  e bashkive (Fier, Vlorë, Selenicë, Lushnjë, Ura Vajgurore, Kuçovë, Berat , Skrapar, Poliçan, Roskovec , Patos, Mallakastër), si dhe përgjegjësit […]
March 29, 2018

MBLEDHJA KONSTITUIVE E KËSHILLIT KONSULTATIV TË QEVERISJES QËNDRORE ME VETËQEVERISJEN VENDORE

Për herë të parë në Shqipëri qeverisja qendrore do të jetë e detyruar të konsultohet me përfaqësues të qeverisjes vendore në lidhje me decentralizimin, financat vendore […]