Bashki

April 11, 2018

Shkodër

Bashkia Shkodër Sipërfaqja: 872,71 km2 Popullsia: 135,612 banorë Nr.Familje 62.271 Njësi Administrative       Nr. Banorë     Shkodër                       114.085 Ana e Malit                 5.968 Bërdicë                        9.655 Dajç                             8.998 Guri i […]
April 12, 2018

Maliq

                BASHKIA  MALIQ  Popullsia : 41.757  banore  ( 64.664 sipas RGJ Civile ) Siperfaqja : 656.34 km2 Njesite administrative : Maliq Libonik Gore Moglice Vreshtas Pirg […]
April 12, 2018

Ura Vajgurore

Bashkia Ura Vajgurore Sipërfaqja: 156.56 km2 Popullsia: 40,133 Njesi administrative       Nr.banore     Nr.familje * Urë-Vajgurore                  11.823            3780 * Poshnje                             10.350           2935 * Kutalli                               13.662           […]
April 12, 2018

Vlorë

Bashkia Vlorë Sipërfaqja: 616.85 km2 Popullsia: 202,373 Njësi administrative       Nr.banorë     Nr.familje * Elbasan                            143932 * Orikum                            11940 * Novoselë                          17278 * Shushicë                           9756 * Qendër                             18928 […]